someday

 

Someday you will cry for me          like I cried for you

Someday you will miss me                   like I missed you 

Someday you will need me                 like I needed you

Someday you will love me                 but that’s late

I won’t be here

/ 6 نظر / 32 بازدید
soheila

اینو کسی برام فرستاده مال من نیست ممکنه مسخره به نظر بیاد ولی واقعا اتفاق میافته!می خوای صورت کسی رو که واقعا دوست داره ببینی؟اینو به 10 نفر بفرست بعد برو به ادرس http://amour-en-portrait.ca.cx/(این یه بازی فرانسویه)صورت کسی که دوست داره ظاهر میشه خطر سوپریز شدن!(تقریبا 90%شبیه)من خواستم این بازیو دور بزنم مستقیما رفتم به اون ادرس گفت اینطوری نمیشه باید به10نفر بفرستیش نمیدونم چه طوری فهمید....

mahnaz

آنان که از خود عشق ساطع مي کنند با عشق زندگي مي کنند و با عشق نيز نفس مي کشند ، ديگران را به سمت خود مي کشانند.

همسفر

خیلی نوشته ات با احساس بود امیدوارم بازم بر گردی و از این نوشته تو وبت بذاری [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مریم جوووووونت

بابا مهسا کشتی مارو با این نوشته هااااااااااااااااااااات ببینم تو مدرسه هم این جور بااحساس خواهی بود[دلقک]

مریم جوووووونت

[زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][اوغ][اوغ][خرخون]

شیما و مهسا

سلام مهسایی! خوبی؟ روزت مبارک دلمون واست تنگیده! زود برگرد [ماچ]