حقیقت ساده

 

زمانی پرسیدم : خدا کو؟
گفتند: خدا که دیدنی نیست.
گفتم چگونه بدانم که هست؟
گفتند : تو را آفریده، آسمان را آفریده و زمین را و هرچه مابین آنهاست!
به درون وفطرت خودم رجوع کردم باورم شد که خدای نادیدنی وجود دارد.
 .....
زمانی شنیدم: امام زمانی هم هست.
گفتم: پس کو؟
گفتند: امام زمان که دیدنی نیست
گفتم: چگونه بدانم که هست؟
گفتند : هیس.....کفر نگو! او حتما وجود دارد!
گفتم : پس امام زمان هم مثل خداست چون دیده نمیشود و وجود دارد!
گفتند: نه! اومخلوق خداست. انسان است. اگر بخواهی میتوانی او را ببینی.
گفتم: چگونه
گفتند: باید ایمانت خیلی قوی باشد.
گفتم : پس بالاخره می توان او را دید.
گفتند‌: آری میشود اما اگر دیدی نباید به کسی بگویی
گفتم :چرا؟!
گفتند: چون کسی که او را ببیند حق ندارد بگوید او را دیده ام.
گفتم : اگر ببینم و بگویم که دیده ام چه؟
گفتند: آن زمان تو دروغگوی بزرگی محسوب میشوی.
....
خدایا !
 
باور تو چه حقیقت شیرین و ساده ای است و باور امام زمان

(با اینکه مخلوق توست)

چه دروغ تلخ و پیچیده ای است...

/ 0 نظر / 28 بازدید