باران

ناراحت

باران.....

بهانه ای بود.....

که زیر چتر من تا انتهای کوجه بیایی.....

کاااااااش....... 

نه کوچه انتهایی داشت.....

نه باران بند می امد.....

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
حمیدرضا

گاهی باران همه ی دغدغه اش باریدن نیست،گاهی از غصه ی تنها شدنش میبارد[گل]