من حسوووووووووودم عاغا....

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... Xx

ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ...

ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ﻣــــــــﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ !

ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩ ِ ﺧﻮﺩﻡ !

ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ...

ﻫﯿــــﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ !

ﭼـــــــــــــﻮﻥ ....

ﭼﺸﺎﺵ ﻭ ﺍَﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭﻣﯿــــــــﺎﺭﻡ ! ... Xx:

ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺵ ﺣﺮﻓــــ ﺑﺰﻧﻪ !

ﭼـــــــــــــﻮﻥ ...

ﺧﺮﺧﺮﺷــﻮ ﻣﯿﺠﻮﺋﻢ ! ... Xx:

ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺶ ﺩَﺱ ﺑﺰﻧﻪ ! ...

ﭼــــــــــــــــﻮﻥ ...

ﺟﻔﺖ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮﻭﻭﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! ....

ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ...

ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺣَﺘــــــــــــﯼ ﺑﺶ ﺍِﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻪ !!

.. !! xX:

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... Xx

ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ...

ﻫﻤﻪ ﭼﯿــــﺰِﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩِ ﺧﻮﺩﻣـــــﻪ !

ﻗﻠﺒِﺶ ...

ﻣﻐﺰِﺵ ...

ﺭﻭﺣـــــِﺶ ... 

ﺣﺮﻓﺎﺵ ....

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ ...

ﺻﺪﺍﺵ ...

ﺩﺳﺘﺎﺵ ...

ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺴﺎﺵ ...!

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... Xx

ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ...

ﺣﺘــــﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍَﺣَﺪﯼ ﻧﻤﯿﺪﻡ !

ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... Xx

ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــﻢ ﮐﻪ ﺣَﺴــــــودم....

/ 6 نظر / 40 بازدید
هندزفري تغير صدا

فروش هندزفري تغيرصدا موبايل دوست داريد برق از سر و دستانتان بپرد؟! تبديل صداي شما به مرد يا زن هنگام صحبت با موبايل کافيست اين هندزفري را به گوشي خود وصل کنيد و صداي خود را تغيير دهيد... [نيشخند][خنده]

بنی جون

عاغا فکر کنم این دختر شوهر میخواد...[خنده][خنده][متفکر][زبان]

بنی جون

من از قسمتِ حاشیه ش گفتم وگرنه خودمم پُستتُ دوست داشتم[گل][لبخند][پلک]

بنی جون

البته بگما رو حرف قبلیم هستماااا[خنده][زبان][وحشتناک]

ناشناس آشنا

[گل][قلب][ماچ]