غم با وفا......

 

در خواب ناز بودم شبی

             دیدم کسی در میزند

                                 در را گشودم روی او

                                                دیدم غم است در می زند

 

ای دوستان بی وفا

              از غم بیاموزید وفا

                                 غم با همه بیگانگی

                                                  هر شب به من سر می زند

 

 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
بنی جون

خُب پس منم هرروز بهت سر میزنم ... !!! [نیشخند][ماچ]