میگذرد...

 

تیک تاک

تیک تاک

تیک تاک

...

....

زمان در حال گذر است...

ثانیه ها هرگز بخاطر ما نمی ایستند...

به پایان سال نزدیکیم...

امسال هم به پایان می رسد..

اما...

زندگی هنوز هم ادامه دارد

سالی دیگر می آید

پر از شادی ها؛ مصیبت ها؛ موفقیت ها؛شکست ها؛,تولد ها و مرگ ها........ا

نمیتوان از وقوع هیچ یک از اینها جلوگیری کرد

فقط میتوان در انتظار بود

انتظاری که هر ثانیه اش مزخرف است...

انتظار برای چیزی که حتی نمیدانیم چیست

شاید شادی و موفقیت باشد

شایدم مصیبت و شکست

شاید تولد

و شاید

شاید لحظه ی شیرین مرگ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      سال نو مبارک

/ 4 نظر / 33 بازدید
ئارام

تمام اتفاقات میگذرد اما چون میگذرد غمی نیست

کیوان

برایت چه بخواهم ز خدا ؟ بهتر از اینکه خودش پنجره باز اتاقت باشد خلق لبریز نگاهت باشد . و دل تا به ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکیست . نوروز بر شما مبارک [گل]

آشا

آخی...مهساجان عیدتوهم مبارک... به ماهم یه سری بزن عزیز...[لبخند]

من

مهساجان عیدتوهم مبارک جوجو...