آدمهای ساده را دوست میدارم

 

آدمهای ساده رادوست  دارم.

همان هاکه بدی هیچکس را با ور ندارند.

 همان ها که برای همه لبخنددارند

 همان ها که همیشه هستند،

برای همه هستند.

آدمهای ساده را

باید مثل یک تابلوی نقاشی

ساعت ها تماشا کرد؛

عمرشان کوتاه است.

بس که هرکسی از راه  میرسد

یا ازشان سوء استفاده میکند

 یا

زمینشان میزند

یا 

 درس ساده نبودن بهشان میدهد.

آدمهای ساده را دوست  دارم.

بوی ناب آدم میدهند.

/ 3 نظر / 29 بازدید
بنی جون

سلام ... من اومدما ...!!! بالاخره تمومید امتحاناتم ... [هورا][خنده] ببخشید چند وقت نبودم ...[نیشخند] چه خبر؟[گل]

بنی جون

منم آدم های ساده رو دوس دارم ... ولی الان ساده بودن ارزشی نداره ...[ناراحت]